Fiction 1

New PDF release: 1933 Was A Bad Year

By John Fante

ISBN-10: 0062012991

ISBN-13: 9780062012999

Trapped in a small, poverty-ridden city in 1933, stressed from his father to enter the kin enterprise, seventeen-year-old Dominic Molise yearns to satisfy his personal desires.

Show description

Read or Download 1933 Was A Bad Year PDF

Best fiction_1 books

Get Pictures for Sad Children PDF

Images for unhappy children
by john campbell

Stuart MacBride's Shatter the Bones (Logan McRae, Book 7) PDF

From the writer of "Cold Granite" and "Dark Blood," the hot Logan McRae mystery takes a glance on the terrors of truth tv celebrity"You will elevate cash for the secure go back of Alison and Jenny McGregor. if you happen to bring up sufficient cash inside of fourteen days they are going to be published.

Get The Scarlet Letter (Oxford World's Classics) (2007 Edition) PDF

'Thou and thine, Hester Prynne, belong to me. '

With those chilling phrases a husband claims his spouse after a two-year absence. however the baby she clutches isn't really his, and Hester needs to put on a scarlet 'A' upon her breast, the sin of adultery noticeable to all. below an assumed identify her husband starts off his look for her lover, made up our minds to show what Hester is both decided to guard. Defiant and proud, Hester witnesses the degradation of 2 very varied males, as ethical codes and felony imperatives painfully collide.

Set within the Puritan group of seventeenth-century Boston, The Scarlet Letter additionally sheds mild at the nineteenth-century during which it used to be written, as Hawthorne explores his ambivalent family members together with his Puritan forebears. The textual content of this version is taken from the Centenary version of Hawthorne's works, the main authoritative severe version.

Readership: Readers and scholars of vintage fiction, American literature, Nineteenth-century American Literature and tradition, Sentimental/Romance fiction, Hawthorne, Melville, Poe classes.

Download e-book for iPad: Undermajordomo Minor by Patrick Dewitt

A love tale, an event tale, a fantasy with no ethical, and an ink-black comedy of manners, overseas bestselling writer Patrick deWitt's new novel is set a tender guy named Lucien (Lucy) Minor, who accepts employment on the foreboding citadel Von Aux. whereas tending to his new submit as undermajordomo, he quickly discovers where harbours many darkish secrets and techniques, no longer least of that is the whereabouts of the castle's grasp, Baron Von Aux.

Additional resources for 1933 Was A Bad Year

Example text

Da begynte den lange reisen. Jeg kaller det en reise, den indre vinterstorm som begynte midt i det siste gymnasår. Da begynte den lange ferd, fra et naturlig loddent mørke til et helt annet mørke, det moderne kunstbelyste mørke, for jeg hadde allerede et års tid rukket å betvile de egenskaper som jeg hadde fått tilegnet meg der ute på landsbygda, erindringen om arbeidet ute på åkrene, i skogen, i fjøset, inne i vedskjul og dypt nede i mørke potetkjellere, begynte å plage meg. Egenskaper som nøysomhet, grundighet, respekt for naturens liv og for eldre mennesker, framsto ikke bare som latterlige, men de var også egenskaper som forhindret meg i å forstå verden, forstå hvordan den nye tid var, som hindret meg i å delta i det moderne Norge, fordi jeg så at det måtte helt andre egenskaper til om en skulle delta i denne utviklingen, for de personer som førte an var de ledende i tiden, forbildene var selvopptatte, kyniske og nevrotiske, de ble i stedet sett på som en helt ny type mennesker, der selvopptatthet visstnok var selvinnsikt, kynismen ble forvekslet med avansert humor og deres fullstendig stressede og nevrotiske sinnelag ble tolket som uttrykk for dynamikk og handlekraft.

Selv om enkelte understreket hvor viktig det var at ideene i betenkningen måtte være kontroversielle, så fikk pipen en annen låt når de hadde fått tenkt seg om, det å følge ideene i betenkningen var jo det samme som å nedlegge hele Det kongelige norske kulturdepartement. Det var en tolkning jeg skjønte jeg måtte påpeke rimeligheten av. Da forfattet jeg en lengre fotnote, som jeg skulle vedlegge innledningen når betenkningen skulle leveres til kulturministeren, der jeg faktisk belyste en slik «nedleggelse», som en nødvendig forståelsesfigur, i forhold til de skadelige virkninger enhver moderne pengeinstitusjon får på våre såkalte kulturminner.

Dette hadde det moderne livet i byen drillet meg inn i på ert slik gjennomtrengende mate at jeg naturligvis ikke evnet a se at forbrukeriet faktisk er vår eneste levende kulturform. Jeg forsto ikke på noen måte hva som egentlig skjedde med meg, jeg kan si at dypt hensunken i min betraktningssyke var jeg således natur, ren uforfalsket natur. Og dette naturu test en gel sesprosj ektet, som løp slik på siden av alle mulige utslag av bet rakt ningssyken, ble altså brått sammensmeltet med betraktningssyken på en isnende forvrengt måte.

Download PDF sample

1933 Was A Bad Year by John Fante


by Kenneth
4.1

Rated 4.97 of 5 – based on 30 votes